About me

dk

Biografisk data: Jacob Senholt

Født i 1983, gift og har to dejlige børn. Jeg bor for tiden i en mindre by nord for Aarhus, hvor jeg bruger min tid på at skrive på min ph.d. afhandling om det Nye Højre, og på at handle med valuta.

Som forsker har jeg i snart 10 år beskæftiget mig med politisk og religiøs radikalisme, og har i den forbindelse været adspurgt af diverse medier om forskellige politiske grupper. Det har givet en del kritiske artikler fra både højre- og venstreradikale grupper. Fælles for dem er at de fremsatte påstande er usande og bygger på citater taget ud af kontekst eller direkte opspind, hvilket jeg også har fået medhold i i pressenævnet. Jeg anser dem som en del af det angreb visse politiske grupper kontinuerligt fører på forsknings- og ytringsfriheden. Min interesse for dette felt er rent akademisk. Selvom jeg i min ungdom har haft kontakt til grupper på både venstre- og højrefløj, er jeg en stærk tilhænger af demokrati og afviser totalitarisme i enhver form. Jeg har i min studietid været aktiv i den borgerlige studenterorganisationen Konservative Studenter siden 2008, og været medlem af Liberal Alliance siden 2010.

 

Jacob Christiansen - 09

Interesser

Akademisk:

 • Politisk ideologi og teori:
  • Anti-systemiske ideer (fra både højre og venstre)
  • Radikalisme, revolution og totalitarisme
  • Libertarianisme, antistatisme og anarkisme
  • Konservatisme, nationalisme, traditionalisme
 • Religion:
  • Religiøs radikalisme
  • Esoterik
  • (Neo)-Paganisme
  • Traditionalisme
  • Islamisme

Trading:

 • Forex
 • Commodities (inkl. energi og olie)
 • Cryptocurrencies (som Bitcoin)
 • Aktier
 • Optioner

 

gb

Biographical data: Jacob Senholt

Born in 1983, married and have two wonderful kids. I am currently located in a small town north of Aarhus, where I spend my time writing my PhD thesis on the European New Right, trading the forex market, as well as hosting a local study group on paleolibertarianism.

Due to the highly politicized nature of research on radicalism there has been much speculation from both left and right about my own political affiliation. I can assure the reader that my interest in this field is purely academic. Although I have in my youth had brushes with both the left and the right, I am staunch believer in democracy and reject totalitarianism in any shape or form. I have been a member of the student organisation Konservative Studenter since 2008 [unaffiliated with any political party], and a member of Liberal Alliance since 2010, as I support their vision of a future with less bureaucracy and state control, and less taxes and super-governmental control such as that coming from EU.

 

Jacob Christiansen - 09

Interests:

Academic:

 • Political ideology/theory:
  • Anti-systemic ideas (from both Right and Left and beyond)
  • Radicalism, revolution and totalitarianism
  • Libertarianism, antistatism, anarchism
  • Conservatism, nationalism, traditionalism
 • Religion:
  • Religious radicalism
  • Esotericism
  • (Neo)-Paganism
  • Traditionalism
  • Islamism

Trading:

 • Forex
 • Commodities (including power and oil)
 • Cryptocurrencies (such as Bitcoin)
 • Stocks
 • Options